Dialogové okno Přidat hlavičku umožňuje zadat omezení velikosti pro určitou hlavičku HTTP. Pokud délka hlavičky přesahuje zadanou hodnotu, bude požadavek protokolu HTTP obsahující tuto hlavičku odepřen.

Seznam prvků uživatelského rozhraní

Název prvku Popis

Hlavička

Určuje hlavičku, pro niž modul filtrování požadavků ověří omezení velikosti.

Omezení velikosti

Určuje maximální délku hodnoty hlavičky ve znacích.

Další odkazy


Obsah