In het dialoogvenster Header toevoegen kunt u een maximale grootte opgeven voor een bepaalde HTTP-header. Als de lengte van de header de opgegeven waarde overschrijdt, wordt de HTTP-aanvraag die deze header bevat, geweigerd.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

Elementnaam Beschrijving

Header

Hiermee wordt de header aangegeven waarvoor de module voor aanvraagfiltering de maximale grootte controleert.

Maximale grootte

Hiermee wordt de maximumlengte in tekens aangegeven voor de headerwaarde.

Zie ook


Inhoudsopgave