Met de pagina URL-reeksen weigeren kunt u een lijst maken met URL-reeksen waarvoor de module voor aanvraagfiltering toegang weigert. U kunt bijvoorbeeld “admin/config.xml” opgeven als een URL-reeks, waarmee aanvragen voor http://contoso.com/application/admin/config.xml worden geweigerd

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

Elementnaam Beschrijving

URL-reeks weigeren

Hiermee wordt de URL-reeks weergegeven waarvoor de module v oor aanvraagfiltering toegang weigert.

Elementen in het deelvenster Acties

Elementnaam Beschrijving

URL toestaan

Hiermee opent u het dialoogvenster Altijd toegestane URL toevoegen, waarin u een URL kunt toevoegen aan de lijst met toegestane URL's.

Weigerreeks

Hiermee wordt het dialoogvenster Weigerreeks toevoegen geopend, waarin u een reeks kunt toevoegen aan de lijst met geweigerde reeksen.

Zie de De pagina Aanvraagfiltering voor gemeenschappelijke elementen.

Zie ook


Inhoudsopgave