Op de introductiepagina kunt u de lijst met functies weergeven en openen die in IIS-beheer kunnen worden geconfigureerd.

Gebruik de vervolgkeuzelijst Groeperen op om gelijksoortige functies te groeperen. Gebruik de vervolgkeuzelijst Weergeven om de functies in een andere indeling weer te geven, zoals pictogramweergave of detailweergave. Als u Details selecteert in de lijst Weergeven, kunt u de functies sorteren door op een van de kolommen op de Introductiepagina te klikken.

De introductiepagina wordt weergegeven wanneer aan beide volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • U hebt Functieweergave geselecteerd.

  • U hebt geklikt op een webserver, website, webtoepassing, virtuele map of fysieke map in de structuur in het deelvenster Verbindingen, of u hebt een bestand geselecteerd in Inhoudsweergave en vervolgens op Overschakelen naar functieweergave geklikt.

Zie ook


Inhoudsopgave