Met de eigenschappenpagina CGI kunt u CGI-toepassingen (Common Gateway Interface) op de webserver configureren. U kunt de CGI-time-outwaarde voor een CGI-script instellen, een CGI-toepassing isoleren in de eigen console of een CGI-toepassing zo configureren dat deze op systeemniveau of op gebruikersniveau wordt uitgevoerd.

Gebruik de lijst Weergeven om een van de volgende opties te selecteren en aan te geven hoe de instellingen moeten worden weergegeven: Beschrijvende namen, Configuratienamen of Beide namen.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

In de volgende tabellen worden de elementen van de gebruikersinterface beschreven die beschikbaar zijn op de functiepagina en in het deelvenster Acties.

Elementen op de functiepagina

ElementnaamBeschrijving

Time-out (uu:mm:ss) [timeout]

Hiermee geeft u de time-outwaarde (in seconden) op voor CGI-toepassingen. De standaardwaarde is 15 minuten (00:15:00).

Nieuwe console gebruiken voor elke aanroep [createCGIWithNewConsole]

Hier geeft u op of een CGI-toepassing wordt uitgevoerd in de eigen console. Als de waarde is ingesteld op True, maakt elke CGI-toepassing een nieuwe console bij het starten. De standaardwaarde is False.

Gebruiker imiteren [createProcessAsUser]

Hiermee geeft u op of een CGI-proces binnen de systeemcontext wordt gemaakt of binnen de context van de gebruiker die de aanvraagt indient. De standaardwaarde is True.

Elementen in het deelvenster Acties

ElementnaamBeschrijving

Toepassen

Hiermee worden de wijzigingen opgeslagen die u hebt aangebracht op de functiepagina.

Annuleren

Hiermee worden de wijzigingen geannuleerd die u hebt aangebracht op de functiepagina.

Zie ook


Inhoudsopgave