Via het dialoogvenster Instellingen voor foutpagina's bewerken kunt u een standaardfoutbericht laten retourneren wanneer er een HTTP-fout optreedt waarvoor geen vooraf gedefinieerde foutpagina bestaat.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Aangepaste foutpagina's

Selecteer onder Foutreacties deze optie om te reageren met alleen aangepaste foutpagina's voor zowel lokale aanvragen als aanvragen die vanaf andere computers zijn gedaan.

Gedetailleerde fouten

Selecteer onder Foutreacties deze optie om te reageren met alleen gedetailleerde fouten voor zowel lokale aanvragen als aanvragen die vanaf andere computers zijn gedaan.

Waarschuwing

Gedetailleerde foutberichten kunnen vertrouwelijke servergegevens aan de client weergeven.

Gedetailleerde fouten voor lokale aanvragen en aangepaste foutpagina's voor externe aanvragen

Selecteer onder Foutreacties deze optie om gedetailleerde fouten weer te geven voor lokale aanvragen en aangepaste fouten weer te geven voor aanvragen die vanaf andere computers zijn gedaan.

Pad

Typ onder Standaardpagina het pad van de standaardfoutpagina of blader er naar toe. Afhankelijk van de optie die u selecteert in de vervolgkeuzelijst Type pad, moet de waarde die u in het veld Pad typt een van de volgende zijn:

  • Als u Bestand selecteert, geeft u een fysiek pad op.

  • Als u URL uitvoeren selecteert, geeft u een URL op die relatief aan de hoofdmap van de site is.

  • Als u Omleiden selecteert, typt u een URL.

Type pad

Selecteer onder Standaardpagina een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst Type pad:

  • Bestand: de standaardfout is statische inhoud, zoals uit een HTML-bestand.

  • URL uitvoeren: de standaardfout is dynamische inhoud, zoals uit een ASP-bestand.

  • Omleiden: de standaardfout is in een omleidings-URL.

Zie ook


Inhoudsopgave