Met het dialoogvenster .NET-functie toevoegen kunt u functienamen toevoegen aan de database waarnaar door deze provider wordt verwezen. Met rollen kunt u gebruikers in categorieën indelen en vervolgens een beveiligingsgerelateerde taak, bijvoorbeeld autorisatie, efficiënter uitvoeren.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

ElementnaamBeschrijving

Naam

Hier kunt u de naam van de functie opgeven.

Zie ook


Inhoudsopgave