In het dialoogvenster Aangepaste providers kunt u aangepaste FTP-verificatieproviders toevoegen of verwijderen voor uw FTP-server.

Lijst met elementen van de gebruikersinterface

Elementnaam Beschrijving

Selecteer een of meer geregistreerde providers

Hiermee wordt de lijst weergegeven met aangepaste FTP-verificatieproviders die op de FTP-server zijn geregistreerd. Wanneer u een aangepaste FTP-verificatieprovider selecteert in de lijst, krijgt die provider toegang tot de gehele FTP-server of voor een bepaalde FTP-site, afhankelijk van het knooppunt dat is gemarkeerd in de IIS-beheer-structuur.

Dit element wordt op zowel het algemene niveau als op het siteniveau weergegeven.

Opmerking

Aangepaste verificatieproviders kunnen van de klasse beheerde code zijn of een COM-module met een systeemeigen code.

Registreren

Hiermee wordt het dialoogvenster Aangepaste verificatieprovider toevoegen weergegeven. In dit dialoogvenster kunt u nieuwe aangepaste FTP-verificatieproviders toevoegen voor uw FTP-server.

Bewerken

Hiermee wordt het dialoogvenster Aangepaste verificatieprovider bewerken weergegeven. U kunt in dit dialoogvenster de instellingen bewerken voor een aangepaste FTP-verificatieprovider die u al hebt geregistreerd.

Dit element wordt alleen op het algemene niveau weergegeven.

Verwijderen

Hiermee wordt een aangepaste FTP-verificatieprovider verwijderd die u al hebt geregistreerd.

Dit element wordt alleen op het algemene niveau weergegeven.

Opmerking

Wanneer u uw FTP-verificatie-instellingen configureert, moet u ook uw FTP-autorisatie-instellingen configureren.

Zie ook


Inhoudsopgave