Brug dialogboksen Brugerdefinerede providere til at tilføje eller fjerne brugerdefinerede FTP-godkendelsesprovidere for din FTP-server.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Elementnavn Beskrivelse

Vælg en eller flere registrerede brugerdefinerede providere

Viser listen over brugerdefinerede FTP-godkendelsesprovidere, der er registreret på FTP-serveren. Når der vælges en brugerdefineret FTP-godkendelsesprovider på listen, aktiveres denne provider for hele FTP-serveren eller for et specifikt FTP-sted afhængigt af den node, der markeres i IIS Manager-træet.

Dette element vises både på globalt niveau og stedniveau.

Bemærk!

Brugerdefinerede godkendelsesprovidere kan enten være en klasse af typen administreret kode eller et COM-modul af typen oprindelig kode.

Registrer

Viser dialogboksen Tilføj brugerdefineret godkendelsesprovider. Du kan bruge denne dialogboks til at føje nye brugerdefinerede FTP-godkendelsesprovidere til din FTP-server.

Rediger

Viser dialogboksen Rediger brugerdefineret godkendelsesprovider. Du kan bruge denne dialogboks til at redigere indstillingerne for en brugerdefineret FTP-godkendelsesprovider, som du allerede har registreret.

Dette element vises kun på det globale niveau.

Fjern

Fjerner en brugerdefineret FTP-godkendelsesprovider, som du allerede har registreret.

Dette element vises kun på det globale niveau.

Bemærk!

Når du konfigurerer dine FTP-godkendelsesindstillinger, skal du også konfigurere dine FTP-autorisationsindstillinger.

Se også


Indholdsfortegnelse