Brug dialogboksen Rediger output-cache-indstillinger til at redigere indstillinger, der påvirker hele Output-cache-funktionen. Disse indstillinger påvirker samtlige output-cache-regler, du konfigurerer på Output-cache-funktionssiden.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Aktiver cache

Aktiverer IIS-output-cachen, som indeholder cache-lagrede svar i brugertilstand.

Bemærk!

IIS-output-cachen fungerer som ASP.NET-output-cachen. Denne IIS-cache er imidlertid en oprindelig output-cache, som leverer forbedret ydelse i forhold til den administrerede output-cache i ASP.NET.

Aktiver kerne-cache

Aktiverer kerne-cachen, som indeholder cache-lagrede svar i kernetilstand. Ydelsen forbedres, når svar returneres fra kerne-cachen uden overgang til brugertilstand.

Maks. cache-lagret svarstørrelse (i byte)

Angiver den maksimale størrelse på cache-lagrede svar for både brugertilstands- og kernetilstands-cache-lagre. Standardværdien er 262144 byte. Dette felt er kun aktiveret på serverniveauet; det er skrivebeskyttet på alle andre niveauer.

Cache-størrelsesgrænse (i MB)

Konfigurerer størrelsesgrænsen for både brugertilstands- og kernetilstands-cache-lagre. Du kan angive en størrelse (i MB) eller skrive 0. Hvis du skriver 0, bruger IIS halvdelen af den disponible fysiske hukommelse eller virtuelle hukommelse, afhængigt af hvad der er mindst. Dette felt er kun aktiveret på serverniveauet; det er skrivebeskyttet på alle andre niveauer.

Se også


Indholdsfortegnelse