Brug funktionssiden FTP-firewallunderstøttelse til at ændre indstillingerne for passive forbindelser, når FTP-klienter opretter forbindelse til en FTP-server, der er placeret bag en firewallserver.

Bemærk!

Hvis du konfigurerer disse indstillinger, kontrollerer du kun FTP-serverens funktionsmåde. Du skal stadig konfigurere din firewall, så den accepterer FTP-forbindelser og dirigerer dem korrekt til din FTP-server.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

Elementnavn Beskrivelse

Portinterval for datakanal

Angiver det portinterval for passive forbindelser, som bruges til datakanalforbindelser. Det gyldige interval for porte er 1025 til og med 65535. Porte fra 1 til og med 1024 er reserveret til systemtjenester.

Bemærk!

Du kan angive et særligt portinterval på "0-0" for at konfigurere FTP-serveren, så den bruger det korte Windows TCP/IP-portinterval, der ofte er angivet til at bruge port 1025 til og med 5000 som standard.

Ekstern IP-adresse for firewall

Angiver IPv4-adressen for firewallserverens eksterne IP-adresse.

Bemærk!

Denne indstilling er påkrævet, når din FTP-server er placeret bag en firewallserver, og du bruger SSL, eller din firewall ikke ændrer IP-adresser i de FTP-pakker, som udveksles mellem klienten og serveren.

Elementer i handlingsruden

Elementnavn Beskrivelse

Anvend

Anvender ændringer af funktionssiden FTP-firewallunderstøttelse.

Annuller

Annullerer ændringer af funktionssiden FTP-firewallunderstøttelse.


Indholdsfortegnelse