Brug ASP.NET-repræsentationsgodkendelse, når du vil køre ASP.NET-programmet under en sikkerhedskontekst, der er forskellig fra standarden.

Hvis du aktiverer repræsentation for et ASP.NET-program, kan dette program køre i en af to forskellige kontekster, enten som den bruger, IIS har godkendt, eller som en tilfældig konto, du har indstillet. Hvis du f.eks. brugte Anonym godkendelse og valgte at køre ASP.NET-programmet som den godkendte bruger, ville programmet køre under en konto, der er indstillet for anonyme brugere (typisk IUSR). Hvis du valgte at køre programmet under en tilfældig konto, ville programmet på samme måde køre under den sikkerhedskontekst, der var indstillet for denne konto.

Liste over brugergrænsefladeelementer

Nedenstående tabeller beskriver de brugergrænsefladeelementer, der er tilgængelige på funktionssiden og i ruden Handlinger.

Elementer på funktionssiden

ElementnavnBeskrivelse

ASP.NET-repræsentation

Vælg for at styre ASP.NET-repræsentationsgodkendelse.

Elementer i handlingsruden

ElementnavnBeskrivelse

Aktiver

Aktiverer ASP.NET-repræsentationsgodkendelse.

Deaktiver

Deaktiverer ASP.NET-repræsentationsgodkendelse.

Rediger

Åbner dialogboksen Rediger ASP.NET-repræsentationsindstillinger, hvor du kan angive den identitet, hvorunder ASP.NET-programmet skal køre. Du kan kun gennemføre denne handling, hvis du vælger ASP.NET-repræsentation på listen på funktionssiden.

Se også


Indholdsfortegnelse