Brug dialogboksen Tilslut som til at vælge den metode, IIS bruger til at få adgang til indhold fra den fysiske sti, som er angivet for stedet, programmet eller den virtuelle mappe. Den fysiske sti kan være en sti til en mappe på den lokale computer eller til en mappe eller shares på fjerncomputere.

Liste over brugergrænsefladeelementer

ElementnavnBeskrivelse

Specifik bruger

Vælg denne indstilling for at give legitimationsoplysninger for en bestemt brugerkonto, der har adgang til den fysiske sti.

Indstil

Åbner dialogboksen Angiv legitimationsoplysninger, hvor du kan skrive brugernavnet og adgangskoden for brugerenkontoen, som har adgang til den fysiske sti. Denne bruger benyttes til at opnå adgang til alt indholdet på den angivne fysiske sti. Denne knap er kun tilgængelig, når du vælger indstillingen Specifik bruger i dialogboksen Tilslut som.

Programbruger (pass-through-godkendelse)

Vælg denne indstilling, hvis du vil benytte pass-through-godkendelse. Med denne indstilling bruger IIS den anmodende brugers legitimationsoplysninger til at få adgang til den fysiske sti.

Til anonyme anmodninger bruger IIS identiteten, der er konfigureret for anonym godkendelse med henblik på adgang til den fysiske sti. Denne identitet er som standard den indbyggede IUSR-konto.

Til godkendte anmodninger bruger IIS det godkendte sæt legitimationsoplysninger fra den anmodende bruger til at få adgang til den fysiske sti. Sørg for, at den programgruppeidentitet, der betjener programmet, har læseadgang til den fysiske sti, så den godkendte bruger kan få adgang til indholdet på den fysiske sti.

Se også


Indholdsfortegnelse