Du använder dialogrutan Anslut som för att välja vilken metod som IIS-användare ska använda för att ansluta till den fysiska sökvägen som angivits för platsen, programmet eller den virtuella katalogen. Den fysiska sökvägen kan vara en sökväg till en katalog på den lokala datorn eller till en katalog eller en resurs på en fjärrdator.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Specifik användare

Välj detta alternativ för att tillhandahålla autentiseringsuppgifter för ett specifikt användarkonto som har tillgång till den fysiska sökvägen.

Ange

Öppnar dialogrutan Ange autentiseringsuppgifter där du kan ange användarnamn och lösenord för användarkontot som har tillgång till den fysiska sökvägen. Denna användare ska användas för att komma åt allt innehåll på den specifika sökvägen. Den här knappen är endast tillgänglig när du väljer alternativet Specifik användare i dialogrutan Anslut som.

Programanvändare (direktautentisering)

Det här alternativet väljer du om du vill använda direktautentisering. Med detta alternativ används den begärande användarens autentiseringsuppgifter för att komma åt den fysiska sökvägen.

För anonyma begäranden använder IIS den identitet som konfigurerats för anonym autentisering för att komma åt den fysiska sökvägen. Denna identitet är som standard det inbyggda IUSR-kontot.

Vid autentiserade begäranden används den begärande användarens autentiseringsuppgifter för att komma åt den fysiska sökvägen. Se till att programpoolsidentiteten som betjänar detta program har läsåtkomst till den fysiska sökvägen så att den autentiserade användaren kan komma åt innehållet i den fysiska sökvägen.

Se även


Innehåll