Du använder dialogrutan Redigera inställningar för .NET-roller för att ange standardprovidern för medlemskapsroller.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Standardprovider

Anger standardprovidern för .NET-roller. IIS 7 innehåller följande providers:

  • AspNetSqlRoleProvider - Lagrar rollinformation i en SQL Server-databas.

  • AspNetWindowsTokenRoleProvider - Använder rollinformation baserad på Windows-domänkonton. Windows-providern kan bara användas om ditt program körs i ett nätverk där alla användare har domänkonton.

Se även


Innehåll