Använd dialogrutan Tillåt filnamnstillägg eller Neka filnamnstillägg för att lägga till ett filnamnstillägg i listan över filnamnstillägg för vilka modulen för filtrering av begäranden tillåter eller nekar åtkomst.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Filnamnstillägg

Anger filnamnstillägget för vilket tjänsten för filtrering av begäranden antingen tillåter eller nekar åtkomst.

Se även


Innehåll