Du använder dialogrutan Ange autentiseringsuppgifter för att konfigurera IIS att använda användarnamn och lösenord för en SMTP-server (Simple Mail Transfer Protocol).

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Användarnamn

Ange namnet på det konto du vill att IIS ska använda för att komma åt din SMTP-server.

L‎ösenord

Ange det lösenord som är kopplat till din SMTP-server.

Bekräfta lösenord

Ange på nytt det lösenord som är kopplat till din SMTP-server.

Se även


Innehåll