Du använder dialogrutan Inställningar för ASP.NET-personifiering för att ange det konto ASP.NET-programmet ska personifiera.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Specifik användare

Ange det namnet på det specifika konto som du vill att ditt ASP.NET-program ska personifiera.

Ange

Öppnar dialogrutan Ange autentiseringsuppgifter där du kan ange kontonamn och lösenord för IIS som används vid ASP.NET-personifiering.

Autentiserad användare

Du väljer Autentiserad användare för att köra ASP.NET-programmet i den säkerhetskontext som gäller för det användarkonto som autentiserats av IIS.

Se även


Innehåll