Du använder funktionssidan ISAPI-filter för att hantera en lista över .dll-filer som kan användas för att ändra och förbättra funktionaliteten i IIS. Ett ISAPI-filter kan t.ex. kontrollera vilka filer som är mappade till en URL, ändra svaret som sänds av servern och utföra andra åtgärder för att ändra serverns beteende.

OBS

ISAPI-filter och -tillägg håller på att ersättas av det nya API:t för IIS-moduler. Mer information om API:ts IIS-moduler finns i Native-Code HTTP Modules.

Sortera listan genom att klicka på en av funktionssidans kolumnrubriker eller välja ett värde i den nedrullningsbara listan Gruppera efter för att gruppera liknande objekt.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

ElementnamnBeskrivning

Namn

Visar ISAPI-filtrets namn.

Körbar fil

Visar sökvägen för ISAPI-filtrets .dll-fil, t.ex. %SystemDrive%\Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_filter.dll.

Typ av post

Visar om objektet är lokalt eller ärvt. Lokala objekt läses från den aktuella konfigurationsfilen och ärvda objekt läses från en överordnad konfigurationsfil.

Element i åtgärdsfönstret

ElementnamnBeskrivning

Lägg till

Öppnar dialogrutan Lägg till ISAPI-filter där du kan lägga till ett ISAPI-filter.

Redigera

Öppnar dialogrutan Redigera ISAPI-filter där du kan redigera valt ISAPI-filter.

Byt namn

Aktiverar fältet Namn för det valda ISAPI-filtret så att du kan byta namn på det.

Ta bort

Tar bort det markerade objektet från listan på funktionssidan.

OBS

Om du tar bort ett ISAPI-filter på servernivå måste du starta om W3SVC (WWW Service) för att ändringarna ska tillämpas.

Återgå till ärvd

Återställer funktionen till de ursprungliga inställningarna som ärvts från överordnad konfiguration. Detta tar bort lokala konfigurationsinställningar för denna funktion, inklusive objekt i listan. Den här åtgärden är inte tillgänglig på servernivå.

Visa sorterad lista

Visar listan efter konfiguration. När du väljer det sorterade listformatet kan du endast flytta objekt upp och ned i listan. Andra åtgärder i fönstret Åtgärder visas inte förrän du väljer formatet osorterad lista.

Flytta upp

Flyttar upp markerat objekt i listan. Denna åtgärd är endast tillgänglig när du använder formatet sorterad lista.

OBS

När objekt i listan sorteras om på en underordnad nivå ärver inte de underordnade objekten inställningarna från den överordnade nivån (inklusive objekt som läggs till eller tas bort från listan på den överordnade nivån) när listan har sorterats om. Om du vill att inställningarna från en överordnad nivå ska ärvas måste du återställa alla ändringar på den underordnade nivån med åtgärden Återgå till ärvd i fönstret Åtgärder.

Flytta ned

Flyttar ned markerat objekt i listan. Denna åtgärd är endast tillgänglig när du använder formatet sorterad lista.

OBS

När objekt i listan sorteras om på en underordnad nivå ärver inte de underordnade objekten inställningarna från den överordnade nivån (inklusive objekt som läggs till eller tas bort från listan på den överordnade nivån) när listan har sorterats om. Om du vill att inställningarna från en överordnad nivå ska ärvas måste du återställa alla ändringar på den underordnade nivån med åtgärden Återgå till ärvd i fönstret Åtgärder.

Visa osorterad lista

Visar listan i osorterat format. När du väljer det osorterade listformatet kan du sortera och gruppera objekt i listan och utföra åtgärder i fönstret Åtgärder.

Se även


Innehåll