Du använder dialogrutan Redigera inställningar för cachelagring för utdata för att konfigurera inställningar som påverkar hela funktionen Cachelagring av utdata. Dessa inställningar påverkar alla regler för cachelagring av utdata som du konfigurerar på funktionssidan Cachelagring av utdata.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Aktivera cache

Aktiverar cachelagring av utdata i IIS som lagrar cachelagrade svar i användarläget.

OBS

Cachelagringen av utdata i IIS liknar cachelagringen av utdata i ASP.NET. Cachelagringen i IIS är dock en ursprunglig utdatacache som ger bättre prestanda än den förvaltade cachelagringen av utdata i ASP.NET.

Aktivera kernelcache

Aktiverar kernelcachen som lagrar cachelagrade svar i kernelläget. Prestandan förbättras när svaren returneras från kernelcacheminnet utan att byta till användarläget.

Maximal svarsstorlek för cache (i byte)

Anger den maximala storleken för ett cachelagrat svar från cacheminnena i användarläge och kernelläge. Standardvärdet är 262144 byte. Detta fält är endast aktiverat på servernivå. Det är skrivskyddat på alla andra nivåer.

Storleksgräns för cache (i MB)

Konfigurerar storleksgränsen för cacheminnena i både användarläge och kernelläge. Du kan ange ett värde (i MB) eller ange 0. Om du anger 0 använder IIS hälften av det tillgängliga fysiska minnet eller virtuella minnet, beroende på vilket som är minst. Detta fält är endast aktiverat på servernivå. Det är skrivskyddat på alla andra nivåer.

Se även


Innehåll