Du kan använda sidan Auktoriseringsregler för WebDAV för att hantera listan över behörighetsregler som styr innehållsåtkomsten. Reglerna visas i en lista och du kan ändra ordningen på dem för att bevilja åtkomst för vissa användare samtidigt som du nekar åtkomst för andra. Du kan dessutom använda sidan Auktoriseringsregler för WebDAV för att visa information om andra regler som t.ex. sökväg, användare, roller eller åtkomst.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

Elementnamn Beskrivning

Sökväg

Här visas filnamnet eller filnamnstillägget som hanteraren ska bearbeta ett svar för. Värdet kan vara antingen ett visst filnamn, t.ex. WebResource.axd, eller ett jokertecken (*) och ett visst tillägg, t.ex. *.exe.

Användare

Visar användarnamnen som regeln gäller för.

Roller

Visar Microsoft Windows-grupperna som regeln gäller för, t.ex. gruppen Administratörer.

Åtkomst

Visar åtkomstbehörigheterna som regeln gäller för, t.ex. läs- eller skrivbehörighet.

Typ av post

Visar om objektet är lokalt eller ärvt.

Element i åtgärdsfönstret

Elementnamn Beskrivning

Aktivera WebDAV

Aktiverar funktionen WebDAV.

Inaktivera WebDAV

Inaktiverar funktionen WebDAV.

Lägg till auktoriseringsregel

Öppnar dialogrutan Lägg till auktoriseringsregel så att du kan skapa en behörighetsregel.

Redigera

Här kan du ändra vald regel.

Ta bort

Tar bort vald regel.

Flytta upp

Flyttar upp markerat objekt i listan.

Flytta ned

Flyttar ned markerat objekt i listan.

WebDAV-inställningar

Öppnar sidan WebDAV-inställningar så att du kan ändra inställningarna för WebDAV-funktionen.

Se även


Innehåll