Du använder guiden .NET-användarroller för att ange roller för en ny användare. Välj roller för användaren och klicka på Slutför. Om du vill redigera den användarinformation som finns på föregående guidesida klickar du på Föregående.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Användare

Anger vilka användarnamn som finns tillgängliga för att tilldela roller.

Roller

Här anges en lista över tillgängliga roller från standard-providern. Du kan koppla ett och samma användarnamn till flera roller.

Se även


Innehåll