Du använder dialogrutan Redigera IP- och domänbegränsningar för att ange åtkomstbegränsningar för ospecifierade klienter eller för att aktivera domännamnsbegränsningar för alla regler.

Lista över element i användargränssnittet

ElementnamnBeskrivning

Åtkomst för ospecificerade klienter

Anger åtkomstbegränsningar för ospecifierade klienter. Denna inställning anger om klienter som inte specifieras med någon regel ska tillåtas eller nekas åtkomst.

Aktivera domännamnsbegränsningar

Aktiverar regler som begränsar åtkomsten efter domännamn. Denna regel påverkar serverns prestanda betydligt eftersom det krävs en DNS-sökning för varje begäran.

Se även


Innehåll