Med Konfigurationsredigeraren får du tillgång till och kan hantera konfigurationsfilerna genom att dra avsnitt till IIS-hanteraren. Vilka avsnitt som är tillgängliga bestäms av var du befinner dig på servern, platsen eller i programmet. Inom varje avsnitt kan du redigera element, attribut och samlingar. Denna funktion är endast tillgänglig för administratörer.

Använd sidan Konfigurationsredigeraren för att hantera avsnitt i konfigurationsfilerna. Du kan även använda Konfigurationsredigeraren för att genomsöka konfigurationsfilerna och skapa skript.

Lista över element i användargränssnittet

Följande tabell beskriver de element i användargränssnittet som finns på funktionssidan och i fönstret Åtgärder.

Element på funktionssidan

Elementnamn Beskrivning

Avsnitt

Använd den nedrullningsbara listan Avsnitt för att välja det avsnitt du vill konfigurera. Om du vill skriva in avsnittets sökväg måste du använda den fullständiga sökvägen för att komma åt dataavsnittet, t.ex. system.data i stället för data.

Basinnehållsavsnitt

Mittenrutan visar informationen för det avsnitt som du vill konfigurera. Denna avsnittssökväg visas ovanför egenskaperna och deras värden. Du kan redigera dessa egenskapsvärden genom att klicka på värdet.

Information om typ och validering

Textrutan som visas längst ned på sidan för Konfigurationsredigeraren visar information om datatyp och validering, t.ex. värdeintervall, för den egenskap som har valts.

Element i åtgärdsfönstret

Elementnamn Beskrivning

Verkställ

Sparar ändringarna som du har gjort i elementet, attributet eller samlingen.

Avbryt

Avbryter de aktuella ändringarna som du har gjort i elementet, attributet eller samlingen. När du har klickat på Verkställ kan du inte använda Avbryt för att ångra ändringarna.

Skapa skript

Skapar ett skript med de åtgärder du nyligen har utfört. Öppnar fönstret Dialogruta för skript som visar skriptet för din åtgärd på tre programmeringsspråk: C#, JavaScript och AppCmd. Funktionen för att skapa skript är endast aktiv efter att du har vidtagit en åtgärd, t.ex. att ändra en egenskaps värde. Du måste skapa ett skript som omfattar åtgärden innan du klickar på Verkställ.

Observera att skriptet inte kommer att omfatta direkta åtgärder som att låsa ett avsnitt, redigera en samling eller återgå till överordnad nivå.

Sök konfiguration

Öppnar dialogrutan Konfigurationssökning där du kan söka efter specifika avsnitt i konfigurationsfilerna.

För mer information, se avsnittet Dialogrutan Konfigurationssökning.

Lås avsnitt

Låser det valda avsnittet så att det inte går att göra ytterligare ändringar.

Lås upp avsnitt

Låser upp det valda avsnittet så att du kan göra ändringar.

Observera att du endast kan låsa upp ett avsnitt på den plats där du låste det ursprungligen. Om du exempelvis låser ett avsnitt med hjälp av ApplicationHost.config kan du inte låsa upp det med Web.config.

Lås attribut

Låser det valda attributet.

Lås upp attribut

Låser upp det valda attributet så att du kan göra ändringar.

Observera att du endast kan låsa upp ett attribut på den plats där du låste det ursprungligen.

Lås element

Låser det valda elementet.

Lås upp element

Låser upp det valda elementet så att du kan göra ändringar.

Observera att du endast kan låsa upp ett element på den plats där du låste det ursprungligen.

Ta bort

Tar bort det valda elementet och dess inställningar.

Redigera objekt

Öppnar dialogrutan Samlingsredigeraren så att du kan lägga till, redigera eller ta bort egenskaper i en samling.

För mer information, se avsnittet Dialogrutan Samlingsredigeraren.

Återgå till överordnad

Ändrar värdena i aktuellt avsnitt så att det ärver värdena från den överordnade konfigurationen. Du kan endast använda denna funktion på avsnittsnivå.

Se även


Innehåll