Webbserverrollen (IIS) är som standard inte installerad på Windows Server 2008 R2 och Windows 7. Dessutom finns några funktioner i IIS-hanteraren och IIS 7 som inte finns tillgängliga i alla versioner av Windows 7. I det här avsnittet finns mer information om vilka funktioner som finns tillgängliga i Windows Server 2008 R2 och Windows 7 och hur du installerar IIS 7.

Det här avsnittet innehåller följande information:

Tillgängliga webbserverrolltjänster i IIS 7.5

Installera IIS 7.5 i Windows Server 2008 R2

Installera IIS 7.5 i Windows 7 Professional, Enterprise eller Ultimate

Installera IIS 7.5 i Windows 7 Home Premium, Home Basic eller Home Starter


Innehåll