Du använder dialogrutan Exportera konfiguration för att exportera IIS-konfigurationsfiler och krypteringsnycklar till en specifik plats.

Lista över element i användargränssnittet

Elementnamn Beskrivning

Fysisk sökväg

Beskriver platsen dit konfigurationsfilerna och krypteringsnycklarna ska exporteras. Detta kan vara ett nätverkssökväg eller en mapp på den lokala datorn.

Anslut som

Aktiverar åtkomst till dialogrutan Ange autentiseringsuppgifter.

Som standard kommer du åt den fysiska sökvägen med vilket användarkonto du än är inloggad med för tillfället. För att ansluta med ett annat användarkonto använder du dialogrutan Ange autentiseringsuppgifter.

Lösenord för krypteringsnycklar

Anger det lösenord som behövs för att kryptera krypteringsnycklarna.

Bekräfta lösenord

Användaren måste skriva in lösenordet på nytt.

Se även


Innehåll