Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή ρύθμισης παραμέτρων για εξαγωγή των αρχείων παραμέτρων των υπηρεσιών IIS και των κλειδιών κρυπτογράφησης σε μια συγκεκριμένη θέση.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Φυσική διαδρομή

Περιγράφει τη θέση στην οποία γίνεται εξαγωγή των αρχείων παραμέτρων και των κλειδιών κρυπτογράφησης. Η θέση αυτή μπορεί να είναι μια διαδρομή δικτύου ή ένας φάκελος στον τοπικό υπολογιστή.

Σύνδεση ως

Επιτρέπει την πρόσβαση στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός πιστοποιήσεων.

Από προεπιλογή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη Φυσική διαδρομή χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε λογαριασμό χρήστη με τον οποίο έχετε συνδεθεί. Για να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό λογαριασμό χρήστη, χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Ορισμός πιστοποιήσεων.

Κωδικός πρόσβασης κλειδιών κρυπτογράφησης

Ορίζει τον κωδικό πρόσβασης για την κρυπτογράφηση των κλειδιών κρυπτογράφησης.

Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης

Ορίζει ότι ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει ξανά τον κωδικό πρόσβασης.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων