Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις απομίμησης ASP.NET για να καθορίσετε το λογαριασμό, στον όποιο θα εφαρμόσει απομίμηση η εφαρμογή ASP.NET.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Συγκεκριμένος χρήστης

Πληκτρολογήστε το όνομα του συγκεκριμένο λογαριασμού, στο οποίο θέλετε να εφαρμόσει απομίμηση η εφαρμογή ASP.NET.

Ορισμός

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ορισμός πιστοποιήσεων, όπου μπορείτε να προσδιορίσετε ένα όνομα λογαριασμού και έναν κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιήσουν οι υπηρεσίες IIS για την απομίμηση ASP.NET.

Εξουσιοδοτημένος χρήστης

Ενεργοποιήστε την επιλογή Εξουσιοδοτημένος χρήστης για να επιτρέψετε την εκτέλεση της εφαρμογής ASP.NET στο περιβάλλον ασφαλείας του λογαριασμού χρήστη, η ταυτότητα του οποίου ελέγχεται από τις υπηρεσίες IIS.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων