Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Κρυφά τμήματα της τοποθεσίας FTP, για να ορίσετε τη λίστα των τμημάτων URL, για τα οποία η υπηρεσία FTP θα αρνείται την πρόσβαση και δεν θα τα περιλαμβάνει στις εμφανίσεις καταλόγου. Για παράδειγμα, για να εμποδίσετε την πρόσβαση στον κατάλογο bin της εφαρμογής σας στο Web, μπορείτε να προσθέσετε τον κατάλογο bin ως κρυφό τμήμα για την τοποθεσία FTP. Όταν ένα πρόγραμμα-πελάτης FTP συνδέεται στην τοποθεσία FTP, ο φάκελος bin δεν θα περιλαμβάνεται στις εμφανίσεις καταλόγου. Εάν το πρόγραμμα-πελάτης FTP επιχειρήσει να μεταβεί στο φάκελο bin, η υπηρεσία FTP θα επιστρέψει ένα μήνυμα σφάλματος άρνησης πρόσβασης στο πρόγραμμα-πελάτη FTP.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Τμήμα

Εμφανίζει το τμήμα URL, για το οποίο η υπηρεσία FTP θα αρνείται την πρόσβαση και δεν θα το περιλαμβάνει στις εμφανίσεις καταλόγου.

Στοιχεία παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προσθήκη κρυφού τμήματος

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κρυφού τμήματος για να προσθέσετε ένα κρυφό τμήμα στη λίστα κρυφών τμημάτων.

Κατάργηση

Καταργεί ένα κρυφό τμήμα από τη λίστα.

Επεξεργασία ρυθμίσεων δυνατότητας

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων φιλτραρίσματος αιτήσεων FTP για να ρυθμίσετε τις γενικές ιδιότητες και τα όρια αιτήσεων FTP.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων