השתמש במקטעים מוסתרים של FTP כדי להגדיר רשימה של מקטעי כתובות URL שעבורם שירות FTP ידחה גישה, והם לא יוצגו ברישומי ספריות. לדוגמה, כדי למנוע גישה לספריה Bin של יישום האינטרנט שלך, תוכל להוסיף את הספריה Bin כמקטע מוסתר עבור אתר ה- FTP שלך. כאשר לקוח FTP מבצע כניסה לאתר FTP, התיקיה Bin לא תוצג ברישומי הספריה. אם לקוח FTP מנסה לגשת לתיקיה Bin, שירות ה- FTP יחזיר הודעת שגיאה מסוג 'הגישה נדחתה' ללקוח FTP.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

מקטע

הצגת מקטע כתובת ה- URL שעבורו שירות FTP ידחה גישה, והוא לא יוצג ברישומי ספריות.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

הוספת מקטע מוסתר

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת מקטע מוסתר כדי להוסיף מקטע מוסתר לרשימת המקטעים המוסתרים.

הסר

הסרת מקטע מוסתר מהרשימה.

עריכת הגדרות תכונה

פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת הגדרות סינון בקשות של FTP כדי לקבוע תצורה של מאפיינים כלליים ומגבלות של בקשות FTP.

למידע נוסף


תוכן העניינים