השתמש בתיבת הדו-שיח הגדרת כותרות של תגובות HTTP משותפות כדי לקבוע תצורה של כותרות המאפשרות keep-alive של HTTP ולציין מתי תוכן האינטרנט יפוג.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

אפשר Keep-Alive של HTTP

בחר באפשרות זו כדי לשמור חיבור לקוח/שרת פתוח מעבר לבקשות מרובות לשרת. חיבור פתוח משפר את הביצועים כאשר מחשב לקוח מבצע בקשות מרובות עבור תוכן של דף אינטרנט מאחר שהשרת יכול להחזיר במהירות רבה יותר את התוכן עבור כל בקשה.

הערה

עליך להשתמש ב- keep-alive של HTTP בעת שימוש באבטחה משולבת או בשירותי אימות מבוססי חיבור כגון אימות משולב של Windows.

תפוגת תוכן אינטרנט

בחר באפשרות זו כדי לקבוע את תצורת התפוגה של תוכן אינטרנט. שרת אינטרנט מחזיר ערך כותרת זה לדפדפן לקוח בכותרת של קובץ HTML. הדפדפן משווה ערך זה לתאריך הנוכחי כדי לקבוע אם להציג דף מאוחסן במטמון במחשב הלקוח או לבקש דף מעודכן מהרשת.

לאחר מכן בחר באפשרויות הבאות כדי לציין מתי התוכן יפוג:

  • מיידי - התוכן פג באופן מיידי לאחר הצגתו. הגדרה זו מותאמת בצורה מיטבית לתוכן שמכיל מידע רגיש שאינך מעוניין לאחסן במטמון, או שמתעדכן לעתים תכופות מאוד.

  • לאחר - הגדרת פרק הזמן שאחריו התוכן יפוג. הגדרה זו מותאמת בצורה מיטבית לתוכן המתעדכן באופן שוטף, לדוגמה, על בסיס יומי או שבועי. הקלד ערך בתיבה המתאימה ובחר באחד מהערכים הבאים מתוך הרשימה:שניות, דקות, שעות, ימים

  • בשעה (בזמן אוניברסלי מתואם(UTC)) - קביעת תאריך ושעה מדויקים שבהם התוכן יפוג. הגדרה זו מותאמת בצורה מיטבית עבור תוכן שאינו צפוי להשתנות לעתים תכופות.

למידע נוסף


תוכן העניינים