באפשרותך להשתמש בתיבת הדו-שיח הוספת כלל עריכה או עריכת כלל עריכה כדי להגדיר כללים לגישה לתוכן.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

התוכן כולו

בחר באפשרות זו כדי להחיל את כלל העריכה על התוכן כולו.

תוכן שצוין

בחר באפשרות זו כדי להחיל את כלל העריכה רק על תוכן שמתאים לכלל. הקלד סיומת שם קובץ או שם קובץ עם סיומת, שעבורו ברצונך להחיל את הכלל עבור בקשות WebDAV. לדוגמה, אם ברצונך להחיל את הכלל על כל בקשות WebDAV שבוצעו עבור קבצי ASP, הזן *.asp. אם אתה מעוניין להחיל את הכלל על כל הבקשות שבוצעו עבור קובץ ספציפי, הזן את שם הקובץ יחד עם הסיומות שלו, לדוגמה, 'Myfile.asp'.

כל המשתמשים

בחר באפשרות זו כדי לנהל את הגישה לתוכן עבור כל המשתמשים.

קבוצות תפקידים או משתמשים שצוינו

בחר באפשרות זו כדי לנהל את הגישה לתוכן עבור תפקידים ספציפיים או קבוצות משתמשים ספציפיות של Windows.

הערה

אם תשתמש בכלל זה, כל החברים בתפקידים ובקבוצות שצוינו חייבים להיות בעלי חשבון משתמש חוקי וסיסמה חוקית כדי שיוכלו לבצע אימות.

משתמשים שצוינו

בחר באפשרות זו כדי לנהל את הגישה לתוכן עבור חשבון משתמש ספציפי.

הערה

אם תשתמש באפשרות זו, כל המשתמשים שצוינו חייבים להיות בעלי חשבון משתמש חוקי וסיסמה חוקית כדי שיוכלו לבצע אימות.

קריאה

ציון אם למשתמשים, לקבוצות או לתפקידים יש גישת קריאה.

כתיבה

ציון אם למשתמשים, לקבוצות או לתפקידים יש גישת כתיבה.

מקור

ציון אם למשתמשים, לקבוצות או לתפקידים יש גישה לקוד המקור עבור קבצים הממופים למטפלים. לדוגמה, דפי *.aspx של ASP.NET מחייבים שלמשתמשים או לקבוצות תהיה גישת מקור כדי לערוך דפים באמצעות WebDAV.

למידע נוסף


תוכן העניינים