השתמש בתיבת הדו-שיח עריכת משתמש ‎.NET כדי לשנות תפקיד משתמש או כתובת דואר אלקטרוני.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

שם משתמש

הגדרת זהות משתמש ייחודית.

דואר אלקטרוני

הגדרת כתובת דואר אלקטרוני המשמשת כברירת מחדל עבור משתמש.

תפקידים

הגדרת התפקיד או התפקידים שאליהם משתמש שייך.

למידע נוסף


תוכן העניינים