השתמש בדף התכונות פקדים כדי לנהל רשימה של פקדי משתמשים ופקדים מותאמים אישית.

הערה

פקדי משתמש אינם זמינים ברמת השרת ב- מנהל IIS.

מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על אחת מכותרות העמודה של דף התכונות או בחר ערך מהרשימה הנפתחת קבץ לפי כדי לקבץ פריטים דומים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

תג

עבור פקדים מותאמים אישית, הצגת קידומת התג המוקצית לפקד. עבור פקדי משתמש, הצגת קידומת התג ושם התג עבור פקד המשתמש.

מקור או הרכבה

הצגת הנתיב של פקד המשתמש או שם ההרכבה שבה מוגדר סוג הפקד המותאם אישית.

סוג ערך

הצגה אם הפריט הוא מקומי או מועבר בירושה. פריטים מקומיים נקראים מקובץ התצורה הנוכחי, ופריטים שעוברים בירושה נקראים מקובץ תצורת אב.

רכיבי חלונית הפעולות

שם רכיבתיאור

הוספת פקד מותאם אישית

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת פקד מותאם אישית שבה ניתן להוסיף פקד מותאם אישית.

הוספת פקד משתמש

פתיחת תיבת הדו-שיח הוספת פקד משתמש שבה ניתן להוסיף פקד משתמש. פעולה זו אינה זמינה ברמת השרת.

ערוך

כאשר נבחר פקד מותאם אישית, פעולה זו פותחת את תיבת הדו-שיח עריכת פקד מותאם אישית שבה באפשרותך לערוך את הפקד המותאם אישית.

כאשר נבחר פקד משתמש, פעולה זו פותחת את תיבת הדו-שיח עריכת פקד משתמש שבה באפשרותך לערוך את פקד המשתמש. לא ניתן לערוך פקד משתמש ברמת השרת.

הסר

הסרת הפריט הנבחר מהרשימה בדף התכונות.

למידע נוסף


תוכן העניינים