השתמש בדף אשף ספק שירותי הצפנה כדי לבחור באפשרות Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider או Microsoft DH SChannel Cryptographic Provider כדי לספק אישורים שיכולים להצפין העברות בין שרת האינטרנט למחשבי לקוח. בנוסף, באפשרותך לכוונן את רמת האבטחה עבור השידור על-ידי שינוי האורך בסיביות המשויך לספק שירותי ההצפנה.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

ספק שירותי הצפנה

בחר Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider או Microsoft DH SChannel Cryptographic Provider. ספק שירותי ההצפנה המוגדר כברירת מחדל הוא Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider.

הערה

בחר Microsoft DH SChannel Cryptographic Provider כאשר עליך להחליף מפתח סודי ברשת שאינה מאובטחת, ולא היתה לך תקשורת קודמת עם הצד השני.

אורך בסיביות

בחר אורך בסיביות שבו ישתמש הספק שבחרת. כברירת מחדל, ספק RSA SChannel משתמש באורך סיביות של 1024, וספק DH SChannel משתמש באורך סיביות של 512.

הערה

אורך בסיביות גדול יותר מגדיל את רמת ההצפנה. עם זאת, אורך כזה עלול לפגוע בביצועים מאחר שהוא מחייב שידור של סיביות נוספות.

למידע נוסף


תוכן העניינים