השתמש בתיבת הדו-שיח ייצוא תצורה כדי לייצא קבצי תצורה ומפתחות הצפנה של IIS למיקום ספציפי.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

נתיב פיזי

תיאור המיקום שאליו יש לייצא קבצי תצורה ומפתחות הצפנה. מיקום זה יכול להיות נתיב רשת או תיקיה במחשב המקומי.

התחבר בתור

מתן אפשרות גישה לתיבת הדו-שיח קביעת אישורים.

כברירת מחדל, הגשיה לנתיב הפיזי מתבצעת באמצעות כל חשבון משתמש שאיתו אתה מחובר כעת. כדי להתחבר באמצעות חשבון משתמש אחר, השתמש בתיבת הדו-שיח קביעת אישורים.

סיסמת מפתחות הצפנה

ציון הסיסמה המשמשת להצפנת מפתחות הצפנה.

אשר סיסמה

קביעה כי המשתמש חייב להקליד שוב את הסיסמה.

למידע נוסף


תוכן העניינים