השתמש בדף הפעלה כדי לפתוח מחדש בקלות את החיבורים האחרונים וליצור חיבורים חדשים לשרתי אינטרנט, אתרים ויישומים באמצעות מנהל IIS. באפשרותך גם ללחוץ על קישורים למשאבים מקוונים ולסקור מידע חדש אודות IIS.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיב תיאור

חיבורים אחרונים

הצגת רשימה של החיבורים האחרונים לאתרי אינטרנט, אתרים ויישומים. לחץ פעמיים על חיבור ברשימה כדי לפתוח מחדש את החיבור. ייתכן שיהיה עליך להקליד מחדש את אישורי החשבון כדי להתחבר.

משימות חיבור

הצגת משימות החיבור הבאות:

  • התחבר ל-localhost:התחברות למחשב מקומי באמצעות האישורים של חשבון Windows המחובר כעת.

  • התחבר לשרת:פתיחת אשף שבאמצעותו באפשרותך להתחבר לשרת באמצעות חשבון מנהל של Windows.

  • התחבר לאתר:פתיחת אשף המאפשר להתחבר לאתר באמצעות חשבון משתמש של Windows או של מנהל IIS הכולל הרשאה להתחברות לאתר.

  • התחבר ליישום:פתיחת אשף המאפשר להתחבר ליישום באמצעות חשבון משתמש של Windows או של מנהל IIS הכולל הרשאה להתחברות ליישום.

משאבים מקוונים

הצגת רשימה של קישורים למשאבים מקוונים אודות IIS.

חדשות IIS

הצגת החדשות האחרונות על IIS. לחץ על הפעל את חדשות IIS בסרגל חדשות IIS כדי להפעיל תכונה זו.

למידע נוסף


תוכן העניינים