השתמש בתיבת הדו-שיח עריכת הגדרות תפקידים של ‎.NET כדי להגדיר את ספק ברירת המחדל עבור תפקידי חברות.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

ספק ברירת המחדל

הגדרת ספק ברירת המחדל עבור תפקידי ‎.NET‏. IIS 7 כולל את הספקים הבאים:

  • AspNetSqlRoleProvider - אחסון מידע על תפקיד במסד נתונים של SQL Server.

  • AspNetWindowsTokenRoleProvider - שימוש במידע על תפקיד המבוסס על חשבונות תחום של Windows. ספק Windows שימושי רק אם היישומים פועלים ברשת שבה לכל המשתמשים יש חשבונות תחום.

למידע נוסף


תוכן העניינים