השתמש בתיבת הדו-שיח יצירת אישור בעל חתימה עצמית כדי ליצור אישורים לשימוש בסביבות בדיקה של שרת ולפתרון בעיות באישורים של צד שלישי.

באפשרותך להציג את המאפיינים של המאפיין בעל החתימה העצמית בדף אישורי שרת.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

שם רכיבתיאור

ציין שם ידידותי עבור האישור

הקלד שם ידידותי בתיבה שם כדי ליצור אישור בעל חתימה עצמית.

הערה

האישורים שתיצור באמצעות תכונה זו אינם מגיעים ממקור רשות אישורים (CA) אמין. לכן, עליך להשתמש באישורים בעלי חתימה עצמית רק כדי לאבטח שידורי נתונים בין השרת למחשבי לקוח בסביבת בדיקות.

למידע נוסף


תוכן העניינים