השתמש בדפי התכונות הקצאת אתר מותאמת אישית והקצאת יישום מותאמת אישית כדי לקבוע תצורה של מצב הקצאת ברירת המחדל של תכונות מנהל IIS עבור אתר ספציפי או יישום ספציפ בשרת האינטרנט שלך. מצב ההקצאה של תכונה קובע אם משתמשים שאינם ניהוליים שקיבלו הרשאה לאתר או ליישום יכולים לקבוע את תצורת התכונה באתר זה או ביישום זה. לדוגמה, באפשרותך לקבוע תצורה של מצב ההקצאה של תכונה, לדוגמה מחרוזות חיבור, כ'קריאה/כתיבה' כאשר ברצונך לאפשר למשתמשים לקבוע את התצורה של תכונה זו באתר או ביישום שלהם.

התכונות שאת תצורתן תקבע בדף זה ישפיעו רק על האתר או היישום שתבחר מתוך הרשימות הנפתחות אתרים או יישומים. באפשרותך להשתמש באפשרות העתקת הקצאה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח ולבחור אתרים או יישומים נוספים, או את שניהם, אם ברצונך להחיל את אותם מצבי הקצאה של תכונות על אתרים ויישומים אחרים. באפשרותך גם לקבוע תצורה של מצב ההקצאה של תכונות המשמש כברירת מחדל עבור כל האתרים והיישומים בשרת האינטרנט באמצעות הדף הקצאת תכונות.

שים לב

אם קבעת תצורה של מצבי הקצאה עבור תכונות, וברצונך לשנות מצבים אלה מאוחר יותר, עליך לסקור את האופן שבו התכונות הוקצו ברמות נמוכות יותר בתצורה כדי להבטיח שתבין כיצד השינויים ישפיעו על תכונות אלה ברמות נמוכות יותר. לדוגמה, אם במקור הגדרת תכונה לקריאה בלבד עבור אתרים, ומשתמש ברמת האתר קבע הגדרה מגבילה יותר על-ידי הסרת הקצאה עבור תכונה זו, אתה עלול לשנות לא בכוונה את המצב שהוגדר על-ידי המשתמש אם תקבע את תצורת התכונה לקריאה/כתיבה ברמת אב. כשיטת עבודה מומלצת, עליך להשתמש במחשב בדיקות כדי לבחון כיצד שינויים במצבי הקצאה ישפיעו על סביבת העבדוה שלך, לפני שתבצע את השינויים בסביבת ייצור.

מיין את הרשימה על-ידי לחיצה על אחת מכותרות העמודה של דף התכונות או בחר ערך מהרשימה הנפתחת קבץ לפי כדי לקבץ פריטים דומים.

רשימת רכיבי ממשק משתמש

הטבלאות הבאות מתארות את רכיבי ממשק המשתמש הזמינים בדף התכונות בחלונית פעולות.

רכיבי דף תכונות

שם רכיבתיאור

אתרים או יישומים

בחר את האתר או היישום שעבורם ברצונך לקבוע את התצורה של מצב ההקצאה של תכונות ממשק משתמש.

הערה

כדי לקבוע תצורה של הקצאה מותאמת אישית עבור אתר, עליך להיות מחובר לשרת ב- מנהל IIS. כדי לקבוע תצורה של הקצאה מותאמת אישית עבור יישום, עליך להיות מחובר לאתר ב- מנהל IIS.

העתקת הקצאה

לחץ על העתקת הקצאה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח העתקת הקצאה ולהעתיק את מצבי ההקצאה המותאמים אישית לאתרים או יישומים אחרים.

שם

הצגת השם של תכונת ממשק המשתמש ב- מנהל IIS. בחר תכונה ולאחר מכן לחץ על מצב ההקצאה הרצוי לך מתוך החלונית פעולות או מתוך תפריט הלחיצה הימנית.

הקצאה

הצגת מצב ההקצאה של תכונת ממשק המשתמש ברמות נמוכות.

רכיבי חלונית הפעולות

הטבלה הבאה מתארת את אפשרויות ההקצאה הזמינות עבור תכונות IIS ב- מנהל IIS, וכיצד אפשרויות ההקצאה משפיעות על קבצי התצורה וממשק המשתמש. תכונות אלה הן תכונות מבוססות תצורה. אם תרחיב את מנהל IIS כדי לכלול תצורות של ספק חיצוני, מצבי ההקצאה שלך עשויים להיות שונים מאלה המופיעים בטבלה זו אם הם צוינו על-ידי משתמש.

שם רכיבתיאור

קריאה/כתיבה

מתן אפשרות למשתמשים לא ניהוליים של אתר או יישום לראות ולקבוע תצורה של התכונה הנבחרת ברמת האתר וברמת היישום באמצעות מנהל IIS.

קריאה בלבד

מתן אפשרות למשתמשים לא ניהוליים של אתר או יישום לראות את התכונה הנבחרת ברמת האתר וברמת היישום, אך לא לקבוע את תצורתה, באמצעות ‏‎מנהל IIS.

קריאה/כתיבה של תצורה

מתן אפשרות למשתמשים לא ניהוליים של אתר או יישום לראות ולקבוע תצורה של התכונה הנבחרת ברמת האתר וברמת היישום באמצעות מנהל IIS. אפשרות זו זמינה רק עבור תכונות, כגון משתמשי ‎.NET ותפרידי ‎.NET, שהתצורה שלהן מוגדרת הן בקובץ תצורה והן במסד נתונים.

הערה

הגדרה זו אינה משפיעה על הרשאות מסד הנתונים.

תצורה לקריאה בלבד

מתן אפשרות למשתמשים לא ניהוליים של אתר או יישום לראות את התכונה הנבחרת ברמת האתר וברמת היישום, אך לא לקבוע את תצורתה, באמצעות ‏מנהל IIS. אפשרות זו זמינה רק עבור תכונות, כגון ‏<ui>‏משתמשי ‎.NET‏‎</ui>‏ ו‏‎<ui>‏ תפרידי ‎.NET‏‎</ui>‏, שהתצורה שלהן מוגדרת הן בקובץ תצורה והן במסד נתונים.

הערה

הגדרה זו אינה משפיעה על הרשאות מסד הנתונים.

לא מוקצית

ביטול ההקצאה של התכונה הנבחרת. תכונה זו לא תוצג ב- מנהל IIS ולמשתמשים לא ניהוליים אין אפשרות לקבוע את תצורתה ברמת האתר וברמת היישום.

איפוס לירושה

איפוס התכונה הנבחרת למצב ההקצאה שצוין ברמת האב.

איפוס כל ההקצאות

איפוס מצבי ההקצאה של כל התכונות למצבי הקצאה שצוינו ברמת האב.

הקצאת ברירת מחדל

פתיחת הדף הקצאת תכונות שבו ניתן לקבוע תצורה של מצבי ההקצאה המשמשים כברירת מחדל עבור אתרים או יישומים.

למידע נוסף


תוכן העניינים