Ha adott, a webkiszolgálón futó webhely vagy alkalmazás számára kívánja beállítani az IIS-kezelő szolgáltatásainak delegálási állapotát, használja az Egyéni helydelegálás vagy az Egyéni alkalmazásdelegálás szolgáltatáslapot. A szolgáltatás delegálási állapota határozza meg, hogy a szolgáltatást futtató webhelyhez vagy alkalmazáshoz hozzáféréssel rendelkező, nem rendszergazda jogosultságú felhasználók konfigurálhatják-e a szolgáltatást. Beállíthatja például egy szolgáltatás - mondjuk a Kapcsolati karakterláncok - delegálási állapotát Írás/olvasás értékűre, ha lehetővé kívánja tenni a felhasználók számára webhelyük vagy alkalmazásuk konfigurálását.

Az ezen a lapon konfigurált szolgáltatások csak azokra a webhelyekre vagy alkalmazásokra vonatkoznak, amelyeket kijelöl a Webhelyek vagy az Alkalmazások legördülő listán. Ha más webhelyek és alkalmazások esetében is ugyanazon delegálási állapotokat kívánja alkalmazni, a Delegálás másolása segítségével megnyithatja a párbeszédpanelt, majd további webhelyeket és alkalmazásokat jelölhet ki. A Szolgáltatás delegálása lapon megadhatja a webkiszolgálón futó összes webhely és alkalmazás alapértelmezett delegálási állapotát is.

Figyelem!

Ha végrehajtotta szolgáltatások delegálási állapotának konfigurálását, majd az állapotokat később módosítani kívánja, vizsgálja meg a szolgáltatások delegálásának módját az alacsonyabb konfigurálási szinteken, hogy pontos képet kapjon a változtatások várható hatásairól a szolgáltatások alacsonyabb szintjein. Ha például eredetileg írásvédetté tett egy szolgáltatást a webhelyek esetében, egy felhasználó pedig a webhely szintjén szigorúbb korlátozást vezetett be az adott szolgáltatás delegálásának eltávolításával, véletlenül megváltoztathatja a felhasználó által megadott állapotot, ha a szolgáltatásnak írás/olvasás beállítást ad a szülőszinten. A legbiztosabb módszer, ha éles felhasználási környezetben történő bevezetés előtt tesztelési célra használt számítógépen kipróbálja, hogy a delegálási állapotokban végrehajtott változtatások miként módosítják a környezetet.

A lista elemeit rendezheti a szolgáltatáslapon a kívánt oszlopfejlécre kattintva, a hasonló elemeket pedig a Csoportosítás legördülő lista megfelelő elemének kiválasztásával csoportosíthatja.

Szoftverelemek listája

A következő táblázatok tartalmazzák a szolgáltatáslapon és a Műveletek ablaktáblában elérhető szoftverelemek leírását.

A szolgáltatáslap elemei

Elem neveLeírás

Webhelyek vagy Alkalmazások

Válassza ki a webhelyet vagy alkalmazást, amelynek kezelőfelületi szolgáltatásai esetében konfigurálni kívánja a delegálási állapotot.

Megjegyzés

Webhely egyéni delegálásának konfigurálásához csatlakoznia kell az IIS-kezelő rendszerben futó valamelyik kiszolgálóhoz. Alkalmazás egyéni delegálásának konfigurálásához csatlakoznia kell az IIS-kezelő rendszerben futó valamelyik webhelyhez.

Delegálás másolása

A Delegálás másolása elemre kattintva nyithatja meg a Delegálás másolása párbeszédpanelt, majd az egyéni delegálási állapotokat más webhelyekhez és alkalmazásokhoz másolhatja.

Név

Megjeleníti a felhasználói felület szolgáltatásának nevét az IIS-kezelő ablakában. Jelöljön ki egy szolgáltatást, majd a Műveletek ablaktáblában vagy a jobb oldali egérgombbal megjeleníthető helyi menüben kattintson a kívánt delegálási állapotra.

Delegálás

Megjeleníti a felhasználói felület szolgáltatásának delegálási állapotát az alacsonyabb szinteken.

A Műveletek ablaktábla elemei

A következő táblázat az IIS szolgáltatásainak az IIS-kezelő alkalmazásban elérhető delegálási beállításait ismerteti, valamint tájékoztatást nyújt arról, hogy a delegálási beállítások hogyan befolyásolják a konfigurációs fájlokat és a felhasználói felületet. Ezek konfiguráció alapú szolgáltatások. Amennyiben harmadik féltől származó szolgáltatásokkal bővíti az IIS-kezelő alkalmazást, felhasználói delegálási állapotok használata esetén az elérhető delegálási állapotok különbözhetnek a táblázatban szereplőktől.

Elem neveLeírás

Írás/olvasás

Engedélyezi egy webhely vagy alkalmazás rendszergazdai jogosultsággal nem rendelkező felhasználói számára a kijelölt szolgáltatás megtekintését és konfigurálását a webhely, illetve az alkalmazás szintjén az IIS-kezelő használatával.

Írásvédett

Engedélyezi egy webhely vagy alkalmazás rendszergazdai jogosultsággal nem rendelkező felhasználói számára a kijelölt szolgáltatás megtekintését - de a konfigurálását nem - a webhely, illetve az alkalmazás szintjén az IIS-kezelő használatával.

Írható/olvasható konfiguráció

Engedélyezi egy webhely vagy alkalmazás rendszergazdai jogosultsággal nem rendelkező felhasználói számára a kijelölt szolgáltatás megtekintését és konfigurálását a webhely, illetve az alkalmazás szintjén az IIS-kezelő használatával. Ez a beállítás csak olyan szolgáltatásokhoz érhető el, amelyek konfigurációját egy konfigurációs fájl és egy adatbázis egyaránt tárolja. Ilyen például a .NET-felhasználók és a .NET-szerepkörök.

Megjegyzés

Ez a beállítás nincs hatással az adatbázis-engedélyekre.

Írásvédett konfiguráció

Engedélyezi egy webhely vagy alkalmazás rendszergazdai jogosultsággal nem rendelkező felhasználói számára a kijelölt szolgáltatás megtekintését - de a konfigurálását nem - a webhely, illetve az alkalmazás szintjén az IIS-kezelő használatával. Ez a beállítás csak olyan szolgáltatásokhoz érhető el, amelyek konfigurációját egy konfigurációs fájl és egy adatbázis egyaránt tárolja. Ilyen például a .NET-felhasználók és a .NET-szerepkörök szolgáltatás.

Megjegyzés

Ez a beállítás nincs hatással az adatbázis-engedélyekre.

Nincs delegálva

Eltávolítja a kijelölt elemet a delegálandók csoportjából. A rendszergazdai jogosultsággal nem rendelkező felhasználók számára ez a szolgáltatás nem látható az IIS-kezelő alkalmazásban, így a szolgáltatás konfigurálása sem lehetséges számukra a webhely, illetve az alkalmazás szintjén.

Visszaállítás örököltre

A kijelölt szolgáltatás delegálási állapotát visszaállítja a szülőszinten megadottnak megfelelően.

Az összes delegálás visszaállítása

Az összes szolgáltatás delegálási állapotát visszaállítja a szülőszinten megadott állapotoknak megfelelően.

Alapértelmezett delegálás

Megnyitja a Szolgáltatás delegálása lapot, amelyen lehetősége van a webhelyek vagy alkalmazások alapértelmezett delegálási állapotainak konfigurálására.

Lásd még


Tartalom