Használja a Speciális beállítások párbeszédpanelt az egyes FTP-helyek alapértelmezett beállításainak kezelésére vagy módosítására.

Szoftverelemek listája

Elem neve Leírás

UTF8 engedélyezése

Megadja, hogy engedélyezett-e az UTF8 formátumú tevékenység (ebbe beletartoznak az UTF8 formátumú fájlnevek is).

Az alapértelmezett érték True.

Kötések

Megadja az IP-cím, a virtuális állomás és a port kombinációját az FTP szolgáltatás számára a bejövő kérelmek figyeléséhez.

Azonosító

Megadja a hely egyedi azonosítószámát. A rendszer a könyvtárnév helyett ezt a számot használja a napló- és nyomkövetési fájlokhoz.

Név

Megadja a hely egyedi nevét.

Fizikai elérési út

Megadja a virtuális könyvtár tartalmának fizikai elérési útját.

Automatikus indítás

Megadja, hogy a rendszer automatikusan elindítsa-e a helyet annak létrehozása után vagy az IIS elindításakor. Egy hely elindítása True értékre állítja be ezt a tulajdonságot. Egy hely leállítása False értékre állítja be ezt a tulajdonságot.

Az alapértelmezett érték True.

Vezérlőcsatorna időkorlátja

Megadja azt az időtartamot (másodpercben), amelynek letelte után egy FTP-munkamenet kapcsolata tevékenység hiánya miatt automatikusan megszakad.

Az alapértelmezett érték 120.

Adatcsatorna időkorlátja

Megadja azt az időtartamot (másodpercben), amelynek letelte után az adatcsatorna kapcsolata tevékenység hiánya miatt automatikusan megszakad.

Ha mind a vezérlő-, mind az adatcsatorna időkorlátjánál az alapértelmezett értéket használja, akkor a rendszer először az adatcsatornát bontja, majd ha további 120 másodpercen keresztül nincs semmilyen tevékenység, akkor bontja a munkamenet kapcsolatát is.

Az alapértelmezett érték 30.

Szoftvercsatorna-készletezés letiltása

Megadja, hogy a rendszer használjon-e szoftvercsatorna-készletezést azoknál a helyeknél, amelyek portszám vagy állomásnév helyett IP-cím alapján vannak megkülönböztetve.

Az alapértelmezett érték False.

Kapcsolatok maximális száma

Megadja a kiszolgálóval egyidejűleg létesíthető kapcsolatok maximális számát.

Az alapértelmezett érték 4294967295.

Alaphelyzet a kapcsolatok maximális számának elérésekor

Megadja, hogy meg kell-e szakítani az FTP-munkamenetet a kapcsolatok maximális számára vonatkozó válasz küldésekor.

Az alapértelmezett érték False.

Kiszolgáló figyelési tartaléka

Megadja a várólistára helyezhető maradék szoftvercsatornák számát.

Az alapértelmezett érték 60.

Hitelesítetlen kapcsolat időkorlátja

Megadja azt az időtartamot (másodpercben), amely maximálisan eltelhet egy új kapcsolat létrehozása és a hitelesítésre irányuló kísérlet között.

Az alapértelmezett érték 30.

Fájlok olvasásának engedélyezése feltöltés közben

Megadja, hogy a fájlok olvashatók-e a kiszolgálóra való átvitel közben.

Az alapértelmezett érték False.

Felülírás engedélyezése átnevezéskor

Megadja, hogy a fájlok átnevezésükkor felülírhatnak-e más fájlokat.

Az alapértelmezett érték False.

Részleges feltöltések megőrzése

Megadja, hogy meg kell-e őrizni a részlegesen feltöltött fájlokat. (Például akkor, ha a fájlátvitel idő előtt megszakad.)

Az alapértelmezett érték False.

Megjegyzés

Ha az ügyfél valamilyen hiba miatt biztonságosan szakítja meg a kapcsolatot, a részlegesen feltöltött adatok esetleg törlésre kerülhetnek.


Tartalom