Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις για προχωρημένους για να διαχειριστείτε ή να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για μεμονωμένες τοποθεσίες FTP.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Αποδοχή UTF8

Καθορίζει εάν η δραστηριότητα UTF8 θα πρέπει να επιτρέπεται (συμπεριλαμβανομένων και των ονομάτων αρχείων UTF8).

Η προεπιλογή είναι True.

Συνδέσεις

Καθορίζει το συνδυασμό διεύθυνσης IP, εικονικού κεντρικού υπολογιστή και θύρας στην οποία θα πρέπει να εκτελεί ακρόαση η τοποθεσία FTP για τις εισερχόμενες αιτήσεις.

Αναγνωριστικό

Καθορίζει τον μοναδικό αριθμό αναγνωριστικού για την τοποθεσία. Αυτός ο αριθμός χρησιμοποιείται αντί των ονομάτων καταλόγων για τα αρχεία καταγραφής και ανίχνευσης.

Όνομα

Καθορίζει ένα μοναδικό όνομα για την τοποθεσία.

Φυσική διαδρομή

Καθορίζει τη φυσική διαδρομή του περιεχομένου για τον εικονικό κατάλογο.

Αυτόματη έναρξη

Καθορίζει εάν η έναρξη της τοποθεσίας θα γίνεται κατά τη δημιουργία ή παράλληλα με την έναρξη του IIS. Για την έναρξη μιας τοποθεσίας αυτή η ιδιότητα ορίζεται στην τιμή True και για τη διακοπή μιας τοποθεσίας ορίζεται σε False.

Η προεπιλογή είναι True.

Χρονικό όριο καναλιού ελέγχου

Καθορίζει το χρονικό όριο (σε δευτερόλεπτα) για την αυτόματη αποσύνδεση μιας περιόδου λειτουργίας FTP εξαιτίας αδράνειας.

Η προεπιλογή είναι 120.

Χρονικό όριο καναλιού δεδομένων

Καθορίζει το χρονικό όριο (σε δευτερόλεπτα) για την αυτόματη αποσύνδεση του καναλιού δεδομένων, εξαιτίας αδράνειας.

Εάν χρησιμοποιήσετε τα προεπιλεγμένα χρονικά όρια τόσο για το κανάλι ελέγχου όσο και για το κανάλι δεδομένων, το κανάλι δεδομένων τερματίζεται πρώτο και έπειτα η περίοδος λειτουργίας αποσυνδέεται, εάν δεν παρουσιαστεί καμία δραστηριότητα μετά από 120 δευτερόλεπτα.

Η προεπιλογή είναι 30.

Απενεργοποίηση συγκέντρωσης υποδοχών

Καθορίζει εάν χρησιμοποιείται συγκέντρωση υποδοχών για τοποθεσίες που χαρακτηρίζονται από τη διεύθυνση IP αντί για τον αριθμό θύρας ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή.

Η προεπιλογή είναι False.

Μέγιστος αριθμός συνδέσεων

Καθορίζει τον μέγιστο αριθμό ταυτόχρονων συνδέσεων σε ένα διακομιστή.

Η προεπιλογή είναι 4294967295.

Επαναφορά κατά τον μέγιστο αριθμό συνδέσεων

Καθορίζει εάν θα γίνεται αποσύνδεση της περιόδου λειτουργίας FTP, όταν αποστέλλεται απόκριση μέγιστου αριθμού συνδέσεων.

Η προεπιλογή είναι False.

Χώρος καταγραφής για παρακολούθηση διακομιστή

Καθορίζει τον αριθμό των εκκρεμών υποδοχών που μπορούν να τοποθετηθούν σε ουρά.

Η προεπιλογή είναι 60.

Χρονικό όριο χωρίς έλεγχο ταυτότητας

Καθορίζει το χρονικό όριο (σε δευτερόλεπτα) μεταξύ της δημιουργίας μιας νέας σύνδεσης και της προσπάθειας ελέγχου ταυτότητας.

Η προεπιλογή είναι 30.

Να επιτρέπεται η ανάγνωση αρχείων κατά την αποστολή

Καθορίζει εάν είναι δυνατή η ανάγνωση των αρχείων κατά τη μεταφορά τους στο διακομιστή.

Η προεπιλογή είναι False.

Να επιτρέπεται η αντικατάσταση κατά τη μετονομασία

Καθορίζει εάν κάποια αρχεία μπορούν να αντικαθιστούν άλλα αρχεία κατά τη μετονομασία τους.

Η προεπιλογή είναι False.

Διατήρηση μερικών αποστολών

Καθορίζει εάν θα διατηρούνται τα αρχεία που έχουν αποσταλεί εν μέρει. (Για παράδειγμα, όταν μια μεταφορά αρχείου τερματίζεται πρόωρα.)

Η προεπιλογή είναι False.

Σημείωση

Εάν το πρόγραμμα-πελάτης τερματίσει τη σύνδεση εξαιτίας σφάλματος, τα δεδομένα που έχουν αποσταλεί εν μέρει ενδέχεται να διαγραφούν.


Πίνακας περιεχομένων