Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Τοποθεσίες για να διαχειριστείτε μια λίστα τοποθεσιών σε ένα διακομιστή Web.

Ταξινομήστε τη λίστα κάνοντας κλικ σε μία από τις κεφαλίδες στηλών της σελίδας της δυνατότητας ή επιλέξτε μια τιμή από την αναπτυσσόμενη λίστα Ομαδοποίηση κατά για να ομαδοποιήσετε παρόμοιους όρους. Εκτελέστε αναζήτηση στη λίστα πληκτρολογώντας κριτήρια αναζήτησης στο πλαίσιο Φίλτρο, αναπτύξτε τη λίστα Μετάβαση για να επιλέξετε το πεδίο στο οποίο θέλετε να εκτελέσετε αναζήτηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Μετάβαση ή πιέστε το πλήκτρο ENTER. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων για να καταργήσετε τα κριτήρια φιλτραρίσματος.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Όνομα

Εμφανίζει το μοναδικό όνομα της τοποθεσίας.

Αναγνωριστικό

Εμφανίζει το μοναδικό αναγνωριστικό της τοποθεσίας.

Κατάσταση

Δηλώνει εάν έχει γίνει έναρξη της τοποθεσίας ή εμφανίζει πληροφορίες σφάλματος, εάν η τοποθεσία παρουσιάζει πρόβλημα και η έναρξη δεν είναι δυνατή. Όταν μια τοποθεσία χρησιμοποιεί περισσότερα από ένα πρωτόκολλα, η κατάσταση θα εμφανίζεται ξεχωριστά για κάθε πρωτόκολλο, με την κατάσταση ακολουθούμενη από το πρωτόκολλο εντός παρενθέσεων. Για παράδειγμα, μια τοποθεσία που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HTTP ή το πρωτόκολλο HTTPS θα εμφανίζει την ένδειξη Εκκινήθηκαν (http) όταν εκκινείται.

Σύνδεση

Εμφανίζει τη σύνδεση ή τις συνδέσεις για την τοποθεσία.

Διαδρομή

Εμφανίζει τη φυσική διαδρομή του καταλόγου, όπου βρίσκεται το περιεχόμενο της τοποθεσίας.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Ορισμένες από τις ενέργειες που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμες για μια τοποθεσία μόνο όταν η τοποθεσία διαθέτει μια σύνδεση HTTP ή HTTPS. Αυτές οι ενέργειες εμφανίζονται στο παράθυρο Ενέργειες κάτω από την ένδειξη Διαχείριση τοποθεσίας Web.

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Προσθήκη τοποθεσίας Web

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη τοποθεσίας Web από το οποίο μπορείτε να προσθέσετε μια τοποθεσία Web που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HTTP ή HTTPS για επικοινωνία.

Ορισμός προεπιλεγμένων ρυθμίσεων τοποθεσιών Web

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προεπιλογές τοποθεσιών Web από το οποίο μπορείτε να ορίσετε προεπιλεγμένες τιμές οι οποίες εφαρμόζονται σε όλες τις τοποθεσίες Web που προσθέτετε στο διακομιστή Web.

Συνδέσεις

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις τοποθεσίας από το οποίο μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε και να καταργήσετε συνδέσεις τοποθεσίας.

Βασικές ρυθμίσεις

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τοποθεσίας από το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις που καθορίστηκαν όταν δημιουργήθηκε η επιλεγμένη τοποθεσία.

Σημείωση

Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε συνδέσεις από το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία τοποθεσίας. Ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου συνδέσεων για να επεξεργαστείτε τις συνδέσεις της τοποθεσίας.

Εξερεύνηση

Ανοίγει τον φυσικό κατάλογο (στην Εξερεύνηση των Windows) για την τοποθεσία.

Επεξεργασία δικαιωμάτων

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες παραθύρων" για τον φυσικό κατάλογο που αντιστοιχίζεται στον ριζικό εικονικό κατάλογο για την επιλεγμένη ριζική εφαρμογή της τοποθεσίας.

Κατάργηση

Καταργεί το στοιχείο που έχει επιλεγεί από τη λίστα στη σελίδα της δυνατότητας.

Μετονομασία

Ενεργοποιεί το πεδίο Όνομα της επιλεγμένης τοποθεσίας έτσι, ώστε να μπορείτε να μετονομάσετε την τοποθεσία.

Προβολή εφαρμογών

Ανοίγει τη σελίδα της δυνατότητας Εφαρμογές από την οποία μπορείτε να προβάλετε τις εφαρμογές που ανήκουν στην τοποθεσία.

Προβολή εικονικών καταλόγων

Ανοίγει τη σελίδα της δυνατότητας Εικονικοί κατάλογοι από την οποία μπορείτε να προβάλετε τους εικονικούς καταλόγους που ανήκουν στη ριζική εφαρμογή της τοποθεσίας.

Επανεκκίνηση

Σταματά και επανεκκινεί την επιλεγμένη τοποθεσία. Η επανεκκίνηση μιας τοποθεσίας έχει ως αποτέλεσμα η τοποθεσία να μην είναι διαθέσιμη προσωρινά έως ότου ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση.

Έναρξη

Εκκινεί την επιλεγμένη τοποθεσία.

Διακοπή

Διακόπτει την επιλεγμένη τοποθεσία. Η διακοπή μιας τοποθεσίας έχει ως αποτέλεσμα η τοποθεσία να μην είναι διαθέσιμη έως ότου εκκινηθεί.

Αναζήτηση

Ανοίγει την επιλεγμένη τοποθεσία σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Internet. Όταν η τοποθεσία διαθέτει περισσότερες από μία συνδέσεις, εμφανίζονται πολλές συνδέσεις περιήγησης.

Ρυθμίσεις για προχωρημένους

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις για προχωρημένους από το οποίο μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για προχωρημένους για την επιλεγμένη τοποθεσία.

Κανόνες παρακολούθησης ανεπιτυχών αιτήσεων

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων παρακολούθησης ανεπιτυχών αιτήσεων τοποθεσιών Web από το οποίο μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα παρακολούθησης ανεπιτυχών αιτήσεων και να διαμορφώσετε σχετικές ρυθμίσεις για την επιλεγμένη τοποθεσία.

Όρια

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ορίων τοποθεσίας Web από το οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ορίων εύρους ζώνης και συνδέσεων για την επιλεγμένη τοποθεσία.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων