Χρησιμοποιήστε τη σελίδα Κεφαλίδες, για να δημιουργήσετε μία λίστα κεφαλίδων για τις οποίες η λειτουργική μονάδα φιλτραρίσματος αιτήσεων θα αρνείται την πρόσβαση όταν η τιμή μιας κεφαλίδας είναι μεγαλύτερη από το καθορισμένο μέγεθος.

Λίστα στοιχείων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Κεφαλίδα

Εμφανίζει την κεφαλίδα για την οποία η λειτουργική μονάδα φιλτραρίσματος αιτήσεων θα αρνείται την πρόσβαση εάν το μέγεθος είναι μεγαλύτερο από το ήδη καθορισμένο.

Όριο μεγέθους

Εμφανίζει το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος για μια κεφαλίδα. Για παράδειγμα, εάν καθοριστεί η τιμή στα 100, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό του μήκους μιας κεφαλίδας τύπου περιεχομένου στα 100 byte.

Στοιχεία του παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Προσθήκη κεφαλίδας

Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κεφαλίδας που σας επιτρέπει να προσθέσετε μία κεφαλίδα στη λίστα με τις μη επιτρεπόμενες κεφαλίδες.

Για κοινά στοιχεία, ανατρέξτε στη σελίδα Σελίδα "Φιλτράρισμα αιτήσεων".

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων