Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία ρυθμίσεων περιορισμών ISAPI και CGI για να επιτρέψετε την εκτέλεση των μη καθορισμένων λειτουργικών μονάδων CGI ή ISAPI. Εάν αφήσετε αυτές τις ρυθμίσεις αμετάβλητες, θα είναι δυνατή σε αυτόν το διακομιστή μόνο η εκτέλεση των λειτουργικών μονάδων CGI ή ISAPI που αναφέρονται ρητά.

Προσοχή

Η ενεργοποίηση της επιλογής Να επιτρέπονται μη καθορισμένες λειτουργικές μονάδες CGI ή Να επιτρέπονται μη καθορισμένες λειτουργικές μονάδες ISAPI μπορεί να διακυβεύσει την ασφάλεια. Ο διακομιστής μπορεί να κινδυνεύει από ιούς υπολογιστών ή ιούς τύπου worm που εκμεταλλεύονται τις τεχνολογίες CGI ή ISAPI. Για να μειώσετε αυτόν τον κίνδυνο, πρέπει να δημιουργήσετε συγκεκριμένους περιορισμούς για όλες τις επεκτάσεις ISAPI ή για όλα τα αρχεία CGI που πρέπει να εκτελούνται στο διακομιστή.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείουΠεριγραφή

Να επιτρέπονται μη καθορισμένες λειτουργικές μονάδες CGI

Επιτρέπει την εκτέλεση μη καθορισμένων λειτουργικών μονάδων CGI σε αυτόν το διακομιστή.

Να επιτρέπονται μη καθορισμένες λειτουργικές μονάδες ISAPI

Επιτρέπει την εκτέλεση μη καθορισμένων λειτουργικών μονάδων ISAPI σε αυτόν το διακομιστή.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων