Χρησιμοποιήστε τη σελίδα της δυνατότητας Καταγραφή FTP για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των δυνατοτήτων καταγραφής σε επίπεδο διακομιστή ή τοποθεσίας και για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους καταγραφής.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Οι παρακάτω πίνακες περιγράφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που είναι διαθέσιμα στη σελίδα της δυνατότητας και στο παράθυρο Ενέργειες.

Στοιχεία της σελίδας δυνατοτήτων

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Ένα αρχείο καταγραφής ανά

Ορίζει εάν θα χρησιμοποιείται ένα μόνο αρχείο καταγραφής για ολόκληρο το διακομιστή FTP ή εάν θα χρησιμοποιούνται ξεχωριστά αρχεία καταγραφής για κάθε τοποθεσία. Οι επιλογές είναι οι εξής:

Διακομιστής - Ορίζει ότι χρησιμοποιείτε ένα μόνο αρχείο καταγραφής για ολόκληρο το διακομιστή FTP.

Τοποθεσία - Ορίζει ότι χρησιμοποιείτε ξεχωριστά αρχεία καταγραφής για κάθε τοποθεσία FTP.

Σημείωση

Η χρήση ενός μόνο αρχείου καταγραφής για το διακομιστή σας μπορεί να εξυπηρετεί, όταν χρησιμοποιείτε βοηθητικά προγράμματα ανάλυσης αρχείων καταγραφής, ωστόσο έτσι ενδέχεται να δημιουργούνται μεγαλύτερα αρχεία καταγραφής, τα οποία ίσως επηρεάσουν τη συνολική απόδοση του διακομιστή FTP.

Επιλογή πεδίων W3C

Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες για καταγραφή.

Σημείωση

Αυτή η έκδοση του διακομιστή FTP υποστηρίζει μόνο τη μορφή εκτεταμένου αρχείου καταγραφής W3C.

Κατάλογος

Ορίζει τον βασικό φάκελο για την αποθήκευση των αρχείων καταγραφής.

Σημείωση

Όταν χρησιμοποιείτε ξεχωριστά αρχεία καταγραφής για κάθε τοποθεσία, στον βασικό φάκελο προστίθεται το όνομα υπηρεσίας και ένα μοναδικό αναγνωριστικό για την τοποθεσία. Για παράδειγμα, μπορεί να προστεθούν αυτά τα αναγνωριστικά: FTPSVC1 ή FTPSVC2,.

Κωδικοποίηση

Ορίζει την κωδικοποίηση αρχείου για τα αρχεία καταγραφής. Οι επιλογές είναι οι εξής:

UTF8 - Επιτρέπει τόσο χαρακτήρες ενός byte όσο και χαρακτήρες πολλών byte σε μία συμβολοσειρά.

ANSI - Επιτρέπει μόνο χαρακτήρες ενός byte σε μια συμβολοσειρά.

Σημείωση

Τα αρχεία καταγραφής με κωδικοποίηση UTF8 επιτρέπουν την ανάγνωση καταχωρήσεων βασισμένων σε κείμενο, σε γλώσσα διαφορετική από την αγγλική. Επιπλέον, εάν ο διακομιστής FTP εξυπηρετεί διευθύνσεις URL σε γλώσσα διαφορετική από τη γλώσσα που υποστηρίζεται από την προεπιλεγμένη κωδικοσελίδα του διακομιστή, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την κωδικοποίηση UTF-8 για το περιεχόμενο καταγραφής.

Χρονοδιάγραμμα

Ορίζει τη δημιουργία νέων αρχείων καταγραφής βάσει σταθερού χρονικού διαστήματος. Οι επιλογές είναι οι εξής:

  • Ωριαία: Δημιουργεί ένα νέο αρχείο καταγραφής κάθε ώρα.

  • Ημερήσια: Δημιουργεί ένα νέο αρχείο καταγραφής καθημερινά.

  • Εβδομαδιαία: Δημιουργεί ένα νέο αρχείο καταγραφής κάθε εβδομάδα.

  • Μηνιαία: Δημιουργεί ένα νέο αρχείο καταγραφής μία φορά κάθε μήνα.

Μέγιστο μέγεθος αρχείου (σε byte)

Ορίζει εάν θα δημιουργούνται νέα αρχεία καταγραφής, όταν το μέγεθος αρχείου υπερβαίνει το μέγιστο όριο που έχει καταχωρηθεί στο πλαίσιο Μέγιστο μέγεθος αρχείου.

Να μην δημιουργηθούν νέα αρχεία καταγραφής

Ορίζει ότι χρησιμοποιείτε το τρέχον αρχείο καταγραφής χωρίς να δημιουργείτε νέο. Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, το μέγεθος του τρέχοντος αρχείου καταγραφής ορίζεται σε απεριόριστο.

Σημείωση

Η χρήση ενός μόνο αρχείου καταγραφής για την τοποθεσία σας μπορεί να εξυπηρετεί, όταν χρησιμοποιείτε βοηθητικά προγράμματα ανάλυσης αρχείων καταγραφής, ωστόσο έτσι ενδέχεται να δημιουργούνται μεγαλύτερα αρχεία καταγραφής, τα οποία ίσως επηρεάσουν τη συνολική απόδοση του διακομιστή FTP.

Χρήση τοπικής ώρας για ονόματα αρχείων και επαναφορά

Ορίζει την εναλλαγή των αρχείων καταγραφής βάσει της τοπικής ζώνης ώρας (εάν χρησιμοποιείται η επιλογή Χρονοδιάγραμμα), αντί της Συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC). Από προεπιλογή, η αναστροφή των αρχείων καταγραφής εκτελείται τα μεσάνυχτα σύμφωνα με την ώρα UTC και όχι τα μεσάνυχτα σύμφωνα με την τοπική ζώνη ώρας.

Στοιχεία παραθύρου ενεργειών

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Εφαρμογή

Αποθηκεύει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Άκυρο

Ακυρώνει τις αλλαγές που έχετε κάνει στη σελίδα της δυνατότητας.

Απενεργοποίηση

Απενεργοποιεί τη δυνατότητα.

Προβολή αρχείων καταγραφής

Ανοίγει τον κατάλογο των αρχείων καταγραφής.


Πίνακας περιεχομένων