Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Ορισμός πιστοποιήσεων για σύνδεση σε μια φυσική διαδρομή χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό χρήστη διαφορετικό από το λογαριασμό χρήστη με τον οποίο έχετε συνδεθεί τη δεδομένη στιγμή.

Λίστα στοιχείων περιβάλλοντος εργασίας χρήστη

Όνομα στοιχείου Περιγραφή

Όνομα χρήστη

Καθορίζει το όνομα χρήστη για το λογαριασμό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για πρόσβαση σε μια φυσική διαδρομή για κοινόχρηστη ρύθμιση παραμέτρων.

Κωδικός πρόσβασης

Καθορίζει τον κωδικό πρόσβασης που απαιτείται για τον έλεγχο ταυτότητας του ονόματος χρήστη.

Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης

Ορίζει ότι ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει ξανά τον κωδικό πρόσβασης.

Βλ. επίσης


Πίνακας περιεχομένων