Okno dialogowe Ustawianie poświadczeń umożliwia połączenie się ze ścieżką fizyczną za pomocą innego konta użytkownika niż to, na którym użytkownik jest aktualnie zalogowany.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementu Opis

Nazwa użytkownika

Określa nazwę użytkownika odpowiadającą kontu, przy użyciu którego ma zostać uzyskany dostęp do ścieżki fizycznej konfiguracji udostępnionej.

Hasło

Określa hasło potrzebne do uwierzytelnienia użytkownika określonego w polu Nazwa użytkownika.

Potwierdź hasło

Wskazuje, że użytkownik musi ponownie wpisać hasło.

Zobacz też


Spis treści