W kreatorze na stronie Właściwości nazwy wyróżniającej można podać informacje o organizacji, które zostaną przekazane wewnętrznemu lub zewnętrznemu urzędowi certyfikacji.

Lista elementów interfejsu użytkownika

Nazwa elementuOpis

Nazwa pospolita

Wpisz nazwę certyfikatu.

Organizacja

Wpisz nazwę organizacji, w odniesieniu do której używany będzie certyfikat.

Jednostka organizacyjna

Wpisz nazwę działu lub komórki w organizacji, która będzie używała certyfikatu.

Miasto/miejscowość

Wpisz pełną (niezawierającą skrótów) nazwę miasta lub miejscowości, w której mieści się organizacja lub jednostka organizacyjna.

Województwo

Wpisz pełną (niezawierającą skrótów) nazwę województwa, w którym mieści się organizacja lub jednostka organizacyjna.

Kraj/region

Wpisz nazwę kraju lub regionu, w którym mieści się organizacja lub jednostka organizacyjna.

Zobacz też


Spis treści